• Kokemus Yli 40 vuoden kokemus!
  • Tuotteita Yli 25 000 tuotetta varastossa
  • Ennen klo 15 Tilaa verkkokaupasta ennen klo 15.00 - lähetys samana päivänä
  • Lue lisää Lue lisää meistä

Kohdepoisto ja työturvallisuus

Suomen teollisuudessa on laaja kirjo erilaisia prosesseja ja työvaiheita, joissa ympäröivään tilaan vapautuu haitallisia pienhiukkasia tai syntyy haitallisia, ja joskus jopa myrkyllisiä kaasuja. Edellä mainitut sivutuotteet ovat merkittäviä ammattitautien aiheuttajia, ja kemiallinen tekijä onkin yksi suurimmista ammattitautien aiheuttajista Suomessa. Elektroniikkateollisuudessa suurimmat vaaratekijät syntyvät prosesseissa joissa käytetään korkeita lämpötiloja, ja joissa käytetään erilaisia kemikaaleja, kuten liimaus- ja lakkausprosesseissa.

Juotoskäryt

Valtaosa tänä päivänä käytettävistä juoksutteista pohjautuu mäntypuista saatavaan luonnonhartsiin (kolofoni, engl. Rosin/Resin), joka sisältää useita erilaisia hartsihappoja. Lämmitettäessä juoksutteesta vapautuu ympäröivään tilaan kolofonihöyryjä, jotka sisältävät muun muassa hartsihappoja ja formaldehydiä. Tämän lisäksi juotoksen yhteydessä voi vapautua muovien lämpöhajoamistuotteita, kuten isosyanaatteja, etenkin kun suoritetaan rework-toimenpiteitä jo lakatuille piirilevyille tai komponenteille. Edellä mainitut juotostyössä syntyvät sivutuotteet ovat erittäin haitallisia, ja näin ollen niille altistuminen on pidettävä mahdollisimman alhaisena. Yleisimpiä altistumisesta aiheutuvia välittömiä oireita ovat mm. ylähengitysteiden ärsyyntyminen ja herkistyminen, silmien ärsyyntyminen, allerginen nuha, allerginen ihottuma, sekä astma.

Työturvallisuus

Työturvallisuuslaissa määritelty työnantajan huolehtimisvelvoite edellyttää, että vaaraa aiheuttavat tekijät poistetaan, korvataan vähemmän vaarallisilla, minimoidaan työsuojelutoimilla, tai viimekädessä minimoidaan henkilökohtaisilla suojaimilla.

Monesti tilanne on se, että haittatekijöiden syntyä ei pystytä estämään, synnyttäjää ei pystytä poistamaan, eikä korvaamaan vähemmän haitallisella, ja tässä tapauksessa ensimmäinen toimenpide on haittatekijöiden minimointi työsuojelutoimilla. Kun kyseessä on erilaiset savut, juotoskäryt tai kemikaalihöyryt, tarkoittaa se kohdepoiston järjestämistä työpisteelle, tai työvaiheen siirtämistä vetokaapin sisälle.

Kohdepoiston suunnittelu

Kohdepoiston valinnassa tulee ottaa huomioon saatavilla olevien suodattimien luokitukset, jottei laite tuo vain virheellistä turvallisuuden tunnetta. Laitteen valinnassa täytyy kiinnittää huomiota myös ilmansiirtokykyyn, jotta imuteho on soveltuva käyttökohteeseen.

Kohdepoistolaitteiden käytössä suurin altistumisriski ilmaantuu suodattimien vaihdon yhteydessä, jolloin ympäröivään tilaan voi vapautua suuriakin määriä haitallisia partikkeleita. Suodattimien vaihto tulee suorittaa siihen soveltuvassa tilassa käyttäen tarkoitukseen soveltuvia suojavälineitä.

Kohdepoisto - Käryimuri - Kärynpoisto - Työturvallisuus
Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelumme vastaa kysymyksiin ja etsii ratkaisut ongelmiin. Heille voit jättää myös tilauksesi.

phone 0207 499 499

Sähköposti Sähköposti

comments Chatti