• Kokemus Yli 40 vuoden kokemus!
 • Tuotteita Yli 25 000 tuotetta varastossa
 • Ennen klo 15 Tilaa verkkokaupasta ennen klo 15.00 - lähetys samana päivänä
 • Lue lisää Lue lisää meistä

Konsernin vastuullisuustavoitteet

Kohti vastuullisempaa tulevaisuutta

Vuonna 2021 OEM otti käyttöön kestävän kehityksen ohjelman käynnistääkseen vastuullisuustoimintansa sekä vahvistaakseen vastuullisuuden painottamista konsernin sisällä. Määrittelyn ensimmäinen askel oli sidosryhmäanalyysi, jonka pohjalta konserni asetti vastuullisuustoiminnalleen tavoitteet.

Vastuullisuustyön kehyksenä toimii YK:n kestävän kehityksen ohjelma (Agenda 2030) ja siinä asetetut 17 tavoitetta. Niistä konserni on nostanut ensisijaisiksi neljä kohtaa, jotka OEM on tunnistanut toiminnalleen sekä sidosryhmilleen merkittävimmiksi.

Vastuullisuus - tavoite 8
Vastuullisuus - tavoite 13
Vastuullisuus - tavoite 5
Vastuullisuus - tavoite 9

Ensisijaiset tavoitteet kattavat myös kestävän kehityksen kolme näkökohtaa, joihin kuuluvat:

 • Ympäristövastuu: konsernin tuote- ja matkustajaliikenteen, tilojen lämmityksen sekä tuotteiden ja pakkausmateriaalien ympäristövaikutukset
 • Taloudellinen ja eettinen vastuu: taloudellinen vakaus ja vahvuus ovat välttämättömiä kestävään liiketoiminnan kehittämiseen investoitaessa. OEM varmistaa vastuulliset liiketavat, jotka edustavat ihmisoikeuksia ja vastustavat korruptiota.
 • Sosiaalinen vastuu: vastuullisena työnantajana OEM voi tarjoata työntekijöilleen osaamisen kehitysmahdollisuuksia sekä positiivisen työympäristön, panostaa terveyteen ja turvallisuuteen sekä vastustaa ja ehkäistä kaikenlaista syrjintää ja häirintää työpaikalla.

8. Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

OEM varmistaa kestävän talouskasvun sekä työolosuhteet OEM:n ja toimittajiensa työntekijöille.

 • OEM pyrkii kasvattamaan liikevaihtoaan vähintään 10 % vuosittain suhdannesyklin läpi. Vuoden 2021 kasvu oli 15 %.
 • Kaikille työntekijöille pidetään kehityskeskustelu joka vuosi. Vuonna 2021 se pidettiin 95 % kaikista työntekijöistä.
 • Työtyytyväisyysindeksin tulee olla yli 4.0. Vuoden 2021 tulos oli 4.0.
 • OEM toteuttaa toimittaja-arviointeja ja mittaa niiden määrää. Vuonna 2021 arviointeja tehtiin 140.
Vastuullisuus - tavoite 8

13. Ilmastotekoja

OEM on sitoutunut vähentämään ympäristövaikutuksia alentamalla hiilidioksidipäästöjään.

 • OEM mittaa, asettaa tavoitteet ja vähentää päästöjä Kasvihuonekaasuprotokollan (GHG-Protocol) perusteella. Verrattuna vuoteen 2020, vuonna 2021 vähennettiin jokaisen Scope-luokan eli 1-, 2-, ja 3-luokkien päästöjä.
 • Vuoteen 2030 mennessä OEM-konsernin käyttämä energia on hankittu 100 % uusiutuvista lähteistä.
Vastuullisuus - tavoite 13

5. Sukupuolten tasa-arvo

OEM:n osallistavassa työympäristössä kaikille tarjotaan yhtäläiset mahdollisuudet pätevyytensä perusteella ja sukupuolesta riippumatta.

 • OEM haluaa lisätä naisten osuutta uusissa työntekijöissä, tavoitteenaan kasvattaa naisten määrää johtotehtävissä. Vuonna 2021 sekä naisten osuus työntekijöistä että naisjohtajien määrä kasvoi verrattuna edelliseen vuoteen.
Vastuullisuus - tavoite 5

9. Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

OEM käyttää laajaa tietämystään tuotteista ja sovelluksista auttaakseen asiakkaitaan tekemään kestäviä komponentti- ja ratkaisuvalintoja.

 • 100 %:ssa suoritetuista toimittaja-arvioinneista tulee arvioida toimittajan ja tuotteiden merkittävimmät ympäristöaspektit sekä tuotteiden laadun kestävyys. Arvioinnit on aloitettu vuonna 2021, ja niitä jatketaan vuonna 2022.
 • OEM viestii selkeämmin markkinointiviestinnässään sekä myyntiprosesseissaan sellaisista tuotteista, jotka ovat hyviä kestävän kehityksen näkökulmasta. Tämä on jo luontainen osa nykyisiä käytänteitä, ja vuonna 2022 viestintää kehitetään edelleen.

 

Voit lukea konsernin vastuullisuustavoitteista lisää täältä.

Vastuullisuus - tavoite 9
Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelumme vastaa kysymyksiin ja etsii ratkaisut ongelmiin. Heille voit jättää myös tilauksesi.

0207 499 499

Sähköposti

Chatti