Aikareleiden toiminnot
Julkaistu: 2023-12-14

Aikareleiden toiminnot

Tervetuloa syventymään aikareleiden toimintoihin ja kytkentöihin. Aikareleet mahdollistavat sähköpiirien tarkan ohjauksen määritellyn ajanjakson ajan. Niiden toimintaperiaate perustuu tarkan ajastuksen ja kytkennän mahdollistamiseen erilaisten signaalien avulla. Tämä tekee niistä välttämättömiä komponentteja esimerkiksi teollisuuden automaatiojärjestelmissä. Monipuoliset toiminnot ja kytkennät tekevät niistä välttämättömiä erilaisissa sovelluksissa.

Tuki

Toiminnot

A-toiminto

Aikareleiden A-toiminto

Vetohidas
Ajanlaskenta alkaa syöttöjännitteen A1-A2 kytkennästä.
Säädetyn ajan T jälkeen lähtörele R vaihtaa tilasta 15-16 tilaan 15-18.
Rele jää vetäneeksi, kunnes syöttöjännite katkeaa.

Aikareleiden A-toiminto
Kaksikärkisissä releissä 2 ajastettua kärkeä tai 2. vaihtokärki hetitoimivana.

Ac-toiminto

Aikareleiden AC-toiminto

Veto-/päästöhidas
Kytketään ensiksi syöttöjännite A1-A2.
Ohjauksen Y1 kytkennästä alkaa ensimmäinen ajanlaskenta T.
Kun aseteltu aika T saavutetaan vaihtaa lähtörele R tilasta 15-16 tilaan 15-18.
Kun ohjaus Y1 kytketään pois alkaa toinen ajanlaskenta T ja rele palaa tilaan 15-16, kun aika T on kulunut.
Aika T on molemmissa tilanteissa sama.

Aikareleiden AC-toiminto
Kaksikärkisissä releissä 2 ajastettua kärkeä tai 2. vaihtokärki heti toimivana.

Ad-toiminto

Aikareleiden Ad-toiminto

Vetohidas erillisellä ohjauksella
Kytketään ensiksi syöttöjännite A1-A2. Ohjauksen Y1 kytkennästä alkaa ajanlaskenta T. 
Ajanlaskenta on riippumaton ohjaussignaalin pituudesta.
Kun aseteltu aika T saavutetaan vaihtaa lähtörele R tilasta 15-16 tilaan 15-18.
Rele jää vetäneeksi, kunnes syöttöjännite katkeaa tai tulee uusi ohjaus Y1:een.


Ah-toiminto

Aikareleiden Ah-toiminto

Yksijaksoinen Flip-Flop (ei resetoitava)
Kytketään ensiksi syöttöjännite A1-A2. Ohjauksen Y1 kytkennästä alkaa ajanlaskenta T.
Asetetun ajan T jälkeen vaihtaa lähtörele R tilasta 15-16 tilaan 15-18 ja pysyy siinä ajan T, jonka jälkeen palaa tilaan 15-16.

Kaksikärkisissä releissä on kaksi ajastettua kärkeä tai 2. vaihtokärki heti toimivana.


At-toiminto

Aikareleiden At-toiminto
Vetohidas muistilla (salpa)
HUOM! Ohjaus Y1 täytyy olla kytkettynä kun syöttöjännite A1-A2 kytketään. Muuten saadaan A-toiminta.
At-toiminta summaa Y1-ohjauksen. Kun Y1 pois päältä, eli t1+t2 = T, niin lähtö R vaihtaa tilasta 15-16 tilaan 15-18 siihen asti, kun syöttö A1-A2 katkeaa.
Aikareleiden At-toiminto
Kaksikärkisissä releissä on kaksi ajastettua kärkeä tai 2. vaihtokärki heti toimivana.

B-toiminto

Aikareleiden B-toiminto
Aikareleiden B-toiminto

Säädettävä pulssiaika
Kytketään ensiksi syöttöjännite A1-A2. Ajanlaskenta alkaa ohjauksen Y1 kytkeytyessä ja lähtö R vaihtaa tilasta 15-16 tilaan 15-18.
Asetellun ajan T jälkeen lähtö palaa tilaan 15-16 vaikka ohjaus Y1 olisi edelleen päällä.
Kaksikärkisissä releissä on kaksi ajastettua kärkeä tai 2. vaihtokärki heti toimivana.


Bw-toiminto

Aikareleiden Bw-toiminto
Säädettävä pulssi sulkeutuvasta ja avautuvasta ohjauksesta.
Aikareleiden Bw-toiminto

Kytketään ensin syöttöjännite A1-A2.
Rele R vaihtaa tilasta 15-16 tilaan 15-18 kun ohjaus Y1 joko sulkeutuu tai avautuu. Asetellun ajan T rele palautuu tilaan 15-16.
Kaksikärkisissä releissä on kaksi ajastettua kärkeä tai 2. vaihtokärki heti toimivana.


C-toiminto

Aikareleiden C-toiminto
Aikareleiden C-toiminto

Päästöhidas
Kytketään ensiksi syöttöjännite A1-A2.
Ohjauksesta Y1 lähtö vaihtaa tilasta 15-16 tilaan 15-18.
Ajan T laskenta alkaa vasta kun ohjaus Y1 katkeaa.
Ajan T kuluttua lähtö R vaihtaa takaisin tilaan 15-16. Jos ohjaus Y1 kytketään päälle ajanlaskennan T aikana, niin ajan T laskenta alkaa alusta.

Kaksikärkisissä releissä on kaksi ajastettua kärkeä tai 2. vaihtokärki heti toimivana.


D-toiminto

Aikareleiden D-toiminto
Vilkku (OFF start)
HUOM! Pois päältä- eli tauko-aloituksessa ohjaus Y1 täytyy olla kytkettynä kun syöttöjännite A1-A2 kytketään. Vilkkutoiminta alkaa tauolla, jonka jälkeen lähtö R vaihtaa tilasta 15-16 tilaan 15-18 ja edelleen tilaan 15-16 jne. Säädetyn ajan T jaksossa.
Vilkkutoiminta jatkuu niin kauan kun syöttöjännite A1-A2 on kytkettynä.
Aika T on sama työ- ja taukoajalle (ON/OFF).
Aikareleiden D-toiminto
Kaksikärkisissä releissä on kaksi ajastettua kärkeä tai 2. vaihtokärki heti toimivana.

Di-toiminto

Aikareleiden Di-toiminto
Vilkku (ON start)
Kun syöttöjännite A1-A2 kytketään, alkaa vilkkutoiminta päällä- eli työ-aloituksella. Syöttöjännitteen kytkennästä lähtörele R vaihtaa välittömästi tilasta 15-16 tilaan 15-18 ja sitten takaisin tilaan 15-16 säädetyn ajan T jaksossa niin kauan kun syöttöjännite A1-A2 on kytkettynä.
Aika T on sama työ- ja taukoajalle (ON/OFF).
Aikareleiden Di-toiminto
Kaksikärkisissä releissä on kaksi ajastettua kärkeä tai 2. vaihtokärki heti toimivana.

H-toiminto

Aikareleiden H-toiminto
Aikareleiden H-toiminto

Käänteinen vetohidas
Kun syöttöjännite A1-A2 kytketään vaihtaa lähtörele tilasta 15-16 tilaan 15-18 välittömästi. 
Säädetyn ajan T jälkeen lähtörele palautuu tilaan 15-16 ja jää siihen kunnes syöttöjännite A1-A2 katkeaa.
Kaksikärkisissä releissä on kaksi ajastettua kärkeä tai 2. vaihtokärki heti toimivana.


Ht-toiminto

Aikareleiden Ht-toiminto
Käänteinen vetohidas muistilla (Salpa)
HUOM! Ohjaus Y1 täytyy olla kytkettynä kun syöttöjännite A1-A2 kytketään. Muuten saadaan H-toiminta.
Ht-toiminnossa lähtörele vetää heti, kun syöttöjännite kytketään. Toiminto summaa Y1-ohjauksen OFF-ajan, eli kun t1 +t2 = T, niin lähtö R palautuu tilasta 15-18 tilaan 15-16.
Aikareleiden Ht-toiminto
Kaksikärkisissä releissä on kaksi ajastettua kärkeä tai 2. vaihtokärki heti toimivana.

K-toiminto

Aikareleiden K-toiminto
Päästöhidas ilman apujännitettä
Kun syöttöjännite A1-A2 kytketään vaihtaa lähtörele tilasta 15-16 tilaan 15-18.
Syöttöjännitteen katkettua rele pysyy vetäneenä säädetyn ajan T ( 0,1-160 s.)

L-toiminto

Aikareleiden L-toiminto
Aikareleiden L-toiminto
Tauko/Työ
Syöttöjännitteen A1-A2 kytkeminen aloittaa ensimmäisen ajanlaskennan T1, jonka lähtörele R vetää ja ajanlaskenta T2 alkaa. Tauko- ja työjaksot jatkuvat niin kauan kunnes syöttöjännite A1-A2 katkeaa. Ajat T1 ja T2 ovat säädettävissä erikseen.

N-toiminto

Aikareleiden N-toiminto
Safe-Guard
Kytketään ensiksi syöttöjännite A1-A2.
Ensimmäisen Y1-ohjauksen nousevasta reunasta lähtörele R vaihtaa tilasta 15-16 tilaan 15-18. Jos kahden ohjauspulssin välinen aika on suurempi kuin aseteltu aika T, niin lähtörele R palaa alkutilaan 15-16. Riippumatta siitä onko ohjaus Y1 päällä vai pois.

O-toiminto

Aikareleiden O-toiminto
Viivästetty Safe-Guard

P-toiminto

Aikareleiden P-toiminto

Säädetyn viiveen jälkeen 500 ms pulssi

 Ajanlaskenta alkaa syöttöjännitteen A1-A2 kytkennästä. Säädetyn ajan T jälkeen lähtörele R vaihtaa tilasta 15-16 tilaan 15-18 500 ms ajaksi.


Pt-toiminto

Aikareleiden Pt-toiminto

Pt - Säädetyn viiveen jälkeen 500 ms pulssi ( + salpa )

Ajanlaskenta alkaa syöttöjännitteen A1-A2 kytkennästä. Laskenta voidaan keskeyttää (=salpa) Y1:llä.
Säädetyn ajan T ( = t1 + t2 +...) jälkeen lähtörele R vaihtaa tilasta 15-16 tilaan 15-18, 500 ms ajaksi.


Q-toiminto

Aikareleiden Q-toiminto

Tähti-kolmio (Y-D)

Ajanlaskenta T alkaa syöttöjännitteen A1-A2 kytkennästä.

Ajan T jälkeen 
seuraa ”viive” Ti (ei kontaktia), joka on säädettävissä välillä 20-140 ms. Tämän vaihtoviiveen jälkeen rele vaihtaa tilaan 15-18.


TL-toiminto

Aikareleiden TL-toiminto
Sysäysrele (bistabiili)
Ohjauksella Y1 lähtörele R vaihtaa tilasta15-16 tilaan 15-18 ja uudella Y1-ohjauksella taas takaisin tilaan 15-16.Tt-toiminto

Aikareleiden Tt-toiminto

Sysäystoiminta ajastuksella

Ohjauksella Y1 lähtörele R vaihtaa tilasta 15-16 tilaan 15-18.

Säädetyn ajan T kuluttua lähtörele palaa tilaan 15-16.

Jos ohjaus Y1 annetaan ennen ajan T loppumista rele palaa tilaan 15-16.


W-toiminto

Aikareleiden W-toiminto
Säädettävä pulssi erillisen ohjauksen laskevasta reunasta

KYTKENNÄT

Kotelon leveys 17,5 mm ja 22,5  mm, 1 vaihtokosketin

Aikareleiden kytkennät

Monitoimi U

Aikareleiden kytkennät

L/Li (A1-Y1 linkitetty L-toiminnolle)

Aikareleiden kytkennät

Q-toiminto (Y/D)

Kotelon leveys 17,5 mm, staattinen lähtö

Aikareleiden kytkentä

Monitoimi U

Kotelon leveys 22,5 mm, 2 vaihtokosketinta

Aikareleiden kytkentä

A/H

Aikareleiden kytkentä

L/Li (A2-Y1 linkitetty L-toiminnolle)

Aikareleiden kytkennät

Monitoimi U

Aikareleiden kytkennät

K-toiminto

11-napainen pistokekanta, 2 vaihtokosketinta

Aikareleiden kytkennät

Monitoimi U

Aikareleiden kytkennät

L/Li (2-5 linkitetään L-toiminnolle)


Teknisiä neuvoja
Jouni PulliJouni Pulli

Tuotepäällikkö

+358403412425 040 3412 425

Sähköposti Sähköposti

Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelumme vastaa kysymyksiin ja etsii ratkaisut ongelmiin. Heille voit jättää myös tilauksesi.

phone 0207 499 499

Sähköposti Sähköposti

comments Chatti