Paineilman huoltolaitteet

ASCO Aventics paineilman huoltolaitteet varmistavat, että ilma pysyy puhtaana ja sovellus toimii kuten pitääkin. Valitsemalla oikeat komponentit osaksi ilmanhuollon kokonaisuutta varmistat ISO 8573-1:2010 standardin mukaisen puhtaan ilman, jolla pneumaattiset toimilaitteet ja instrumenttilaitteet toimivat virheettömästi. Oikeilla komponenteilla varmistetaan, että partikkelit, veden ja öljyn määrä saadaan poistettua paineilmasta, jotta ne eivät aiheuta ongelmia paineilmajärjestelmässäsi.

Tuotevalikoimasta saatavilla ilmanhuoltolaitteet joko yksittäisinä komponentteina tai asennusvalmiina kokonaisuutena. Tuotevalikoima sisältää mm. suodattimet, suodinsäätimet, paineensäätimet, paineenalentimet, sulkuventtiilit, slow-start-venttiilit, pikapoistot, ilman jakolohkot, sumuvoitelulaitteet, öljyerottimet ja ilmankuivaimet. Meillä OEM:llä tekninen osasto pystyy kasaamaan halutuista komponenteista juuri sellaisen kokoonpanon, joka palvelee sinun tarpeitasi.

ASCO 651, 652 ja 653-sarja tarjoaa laadukkaat tuotteet ilmanpuhtauden varmistamiseksi erityisesti prosessiteollisuuden tarpeisiin. Aventics-tuotemerkillä kulkeva AS-sarja on suunnattu enemmän kappaletavarateollisuuteen, ja on siksi suunniteltu hieman kevyemmäksi.

Autamme sinua valitsemaan sopivat komponentit, joilla saavutetaan ISO 8573 -standardin mukainen ilmanlaatu prosessin ja laitteiden virheettömälle toiminnalle.
Paineilman huoltolaitteet
Sulkuventtiilit

Sulkuventtiilit

Osana paineilmahuoltolaitteiden kokonaisuutta sulkuventtiilit toimivat paineilman syöttölinjan avaavana ja sulkevana laitteena. Mahdollisuutena on myös toisiopuolen tyhjentävä sulkuventtiili, joka tyhjentää ilmanhuoltolaitteiden ja sen jälkeen olevan paineilmaverkon ilmasta. Sulkuventtiilin ohjaaminen voidaan hoitaa käsin, sähköisesti tai pneumaattisesti.
Sumuvoitelulaitteet

Sumuvoitelulaitteet

ASCO Aventics sumuvoitelulaite on osa paineilman huoltolaitteiden kokonaisuutta. Tyypillisesti paineilmasta poistetaan partikkelit, ilmankosteus ja öljy, mutta toisinaan paineilmalaitteet vaativat jatkuvaa voitelua ja siihen tarkoitukseen on tehty sumuvoitelulaite. Sumuvoitelulaite huolehtii hallitusti öljyn lisäämisestä käytettävään paineilmaa niissä kohteissa, joissa ilman täytyy olla öljypitoista voitelun varmistamiseksi. Sumuvoitelulaite voi olla yksittäin asennettuna jonkin tietyn laitteen käyttöön tai se voi olla ilmanhuoltokokonaisuutta varmistaen sumuvoidellun ilman tarjoamisen suuremmalle laitekokonaisuudelle.
Paineilmasuodattimet

Paineilmasuodattimet

Paineilman suodattimet huolehtivat partikkelien ja epäpuhtauksien poistamisesta paineilmasta. Näin varmistetaan toimilaitteiden ja prosessien virheetön toiminta ja laadukas tuotanto. Paineilman suodattimia on tyypillisesti partikkelisuodatin, esisuodatin hienosuodatin ja aktiivihiilisuodatin. Karkeat suodattimet poistavat suurimmat epäpuhtaudet kun hienosuodattimet poistavat tehokkaasti partikkelien lisäksi myös öljyn ilmasta puhdistaen ilman erittäin puhtaaksi. Aktiivihiilisuodatin puolestaan mahdollistaa erittäin puhtaan ilman poistaen ilmasta bakeerit ja virukset jolloin ilma on riittävän laadukasta käytettäväksi medikaalisovelluksissa. Ilmanpuhtauden määrittäminen perustuu ISO 8573-1: 2010 standardiin. Me OEM:llä voimme auttaa oikean ilmansuodatuskokonaisuuden valitsemisessa käyttökohteen vaatimusten mukaisesti.
Suodinsäätimet

Suodinsäätimet

ASCO Aventics suodinsäätimet on osa paineilman huoltolaitteiden kokonaisuutta. Suodinsäädin on toiminnaltaan samaan aikaan partikkelisuodatin sekä paineensäädin. Suodatin huolehtii että partikkeleita tai pisaroituvaa kosteutta ei päädy paineilmalaitteisiin ja näin vältytään kalliilta suunnittelemattomilta käyttökatkoilta. Samassa paketissa oleva paineensäädin taas mahdollistaa kustannustehokkaasti paineilmaverkon säätämisen haluttuun paineeseen. Tuoteperheenä valikoimassa on tuotteet Aventics tuotemerkin AS-sarjaan sekä ASCO tuotemerkin 651-, 652- ja 653-sarjoihin. Suodinsäädin voidaan asentaa yksittäin tai osaksi ilmanhuoltolaitteiden kokonaisuutta omassa tuoteperheessään.
Paineensäätimet

Paineensäätimet

ASCO Aventics paineensäädin tai paineenalennin on osa paineilman huoltolaitteiden kokonaisuutta. Paineensäätimellä säädät paineilmaverkon paineen halutulle tasolle. Samalla pahimmat paineen vaihtelut saadaan tasaantumaan jolloin paineilmaverkon painevaihtelut eivät päädy toimilaitteille ja laitteiden toiminta pysyy hallittuna. Tuoteperheenä valikoimassa on tuotteet Aventics tuotemerkin AS-sarjaan sekä ASCO tuotemerkin 651-, 652- ja 653-sarjoihin. Paineensäädin voidaan asentaa yksittäin tai osaksi ilmanhuoltolaitteiden kokonaisuutta omassa tuoteperheessään.

Lisää luettavaa

Teknisiä neuvoja
Simo KoivunenSimo Koivunen

Tuotepäällikkö

+358400772073 0400 772 073

Sähköposti Sähköposti

Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelumme vastaa kysymyksiin ja etsii ratkaisut ongelmiin. Heille voit jättää myös tilauksesi.

phone 0207 499 499

Sähköposti Sähköposti

comments Chatti