• Kokemus Yli 40 vuoden kokemus!
  • Tuotteita Yli 25 000 tuotetta varastossa
  • Ennen klo 15 Tilaa verkkokaupasta ennen klo 15.00 - lähetys samana päivänä
  • Lue lisää Lue lisää meistä

OEM Finland Oy:n vastuullisuustavoitteet

Vuonna 2021 OEM otti käyttöön kestävän kehityksen ohjelman käynnistääkseen vastuullisuustoimintansa sekä vahvistaakseen vastuullisuuden painottamista konsernin sisällä. Määrittelyn ensimmäinen askel oli sidosryhmäanalyysi, jonka pohjalta konserni asetti vastuullisuustoiminnalleen tavoitteet.

Vastuullisuustyön kehyksenä toimii YK:n kestävän kehityksen ohjelma (Agenda 2030) ja siinä asetetut 17 tavoitetta. Niistä konserni on nostanut ensisijaisiksi neljä kohtaa, jotka OEM on tunnistanut toiminnalleen sekä sidosryhmilleen merkittävimmiksi.

 

Vastuullisuusraportti 2022

video cannot show image
Vastuullisuustavoitteemme

mikä meille on tärkeää?

Tärkeä osa vastuullisuustyötä on vuoropuhelu konsernin sidosryhmien, eli asiakkaiden, toimittajien, työntekijöiden ja omistajien kanssa. Sidosryhmillemme tärkeiden asioiden selvittämiseksi, lähestyimme heitä kyselyllä, joka käsitteli erilaisia kestävän kehityksen kysymyksiä perustuen Agenda 2030:n 17 globaaliin tavoitteeseen. Sidosryhmädialogin vastaukset koottiin yhteen luomaan selkeä kuva siitä, mitkä globaaleista tavoitteista OEM:n tulisi priorisoida kunkin ryhmän mielestä.

Olennaisuusanalyysi

Konserni on nostanut ensisijaisiksi neljä kohtaa, jotka OEM on tunnistanut toiminnalleen sekä sidosryhmilleen merkittävimmiksi. Ensisijaiset tavoitteet kattavat myös kestävän kehityksen kolme näkökohtaa, joihin kuuluvat:

  • Ympäristövastuu: konsernin tuote- ja matkustajaliikenteen, tilojen lämmityksen sekä tuotteiden ja pakkausmateriaalien ympäristövaikutukset
  • Taloudellinen ja eettinen vastuu: taloudellinen vakaus ja vahvuus ovat välttämättömiä kestävään liiketoiminnan kehittämiseen investoitaessa. OEM varmistaa vastuulliset liiketavat, jotka edustavat ihmisoikeuksia ja vastustavat korruptiota.
  • Sosiaalinen vastuu: vastuullisena työnantajana OEM voi tarjoata työntekijöilleen osaamisen kehitysmahdollisuuksia sekä positiivisen työympäristön, panostaa terveyteen ja turvallisuuteen sekä vastustaa ja ehkäistä kaikenlaista syrjintää ja häirintää työpaikalla.

 

Vastuullisuuskyselyn tulokset 

 

Vastuullisuustavoitteemme

Vastuullisuus - tavoite 8

8. IHMISARVOISTA TYÖTÄ JA TALOUSKASVUA

OEM varmistaa kestävän talouskasvun sekä työolosuhteet OEM:n ja toimittajiensa työntekijöille.

Vastuullisuus - tavoite 13

13. ILMASTOTEKOJA

OEM on sitoutunut vähentämään ympäristövaikutuksia alentamalla hiilidioksidipäästöjään.

Vastuullisuus - tavoite 5

5. SUKUPUOLTEN TASA-ARVO

OEM:n osallistavassa työympäristössä kaikille tarjotaan yhtäläiset mahdollisuudet pätevyytensä perusteella ja sukupuolesta riippumatta.

Vastuullisuus - tavoite 9

9. KESTÄVÄÄ TEOLLISUUTTA, INNOVAATIOITA JA INFRASTRUKTUUREJA

OEM käyttää laajaa tietämystään tuotteista ja sovelluksista auttaakseen asiakkaitaan tekemään kestäviä komponentti- ja ratkaisuvalintoja.

vastuullisia uutisia

Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelumme vastaa kysymyksiin ja etsii ratkaisut ongelmiin. Heille voit jättää myös tilauksesi.

phone 0207 499 499

Sähköposti Sähköposti

comments Chatti