Pumppu

Tarjoamme maailmalla laajasti tunnettujen valmistajien pumppuja. Tuotteet saatavissa nopeasti ja luotettavasti. Panostamme yhteistyöhön alojensa johtavien valmistajien kanssa ja siten voimme tarjota ainutlaatuisen tuotevalikoiman sekä mahdollisuuden hankkia kaikki komponentit yhdeltä toimittajalta.
Virransyöttö tuotealue
Charles Austen alipainepumppu D5

Alipainepumput

Alipainepumppu Alipainepumppua käytetään kaasujen tai ilman poistamiseen suljetusta säiliöstä tai järjestelmästä. Alipainepumppu on olennainen osa monissa prosesseissa ja järjestelmissä, joissa kaasujen poistaminen tai tyhjiön luominen on tarpeen. Alipainepumppuja käytetään monilla tieteen, teollisuuden ja tekniikan aloilla esimerkiksi kaasuanalyyseihin, materiaalien valmistukseen, elintarvikkeiden pakkaamiseen, paineastioiden kiehumispisteen alentamiseen, avaruustutkimukseen ja paljon muuhun. Ilmapumppu Ilmapumppua käytetään ilman pumppaamiseen sisään tai ulos sovelluksesta. Ilmapumppua voidaan käyttää moniin eri tarkoituksiin, esimerkiksi tilanteeseen, jossa ilmanpainetta lisätään tai vähennetään tilavuudessa. Ilmapumput ovat yleisiä jätevedenpuhdistamoissa, säiliöiden paineistamisessa ja imuroinnissa.
Paineilmakäyttöiset kalvopumput

Paineilmakäyttöiset kalvopumput

Paineilmakäyttöinen kalvopumppu käyttää pneumatiikkaa vuorottelevan liikkeen aikaansaamiseksi kahden kalvon välillä, jotka on yhdistetty yhteisellä akselilla. Kummallakin kalvolla on oma pumppukammio, jossa on sisään- ja ulostulon takaiskuventtiilit. Pumpun molemmat puolet imevät ja työntävät nestettä vuorotellen pumpun läpi. Paineilmakäyttöiset kalvopumput eivät koskaan tuota suurempaa painetta kuin pneumaattinen käyttöpaine, ja niitä voidaan yleensä käyttää suljettua venttiiliä vasten ilman vaurioita. Paineilmakäyttöisiä kalvopumppuja käytetään usein kemikaalien pumppaukseen.
Annostelupumppu

Annostelupumput

Annostelupumput ovat nimensä mukaisesti suunniteltu ensisijaisesti erinäisten aineiden tarkkaan annosteluun. Riippuen pumpputyypistä, voidaan tuotetta annostella jatkuvasti tai jaksotetusti. Osassa annostelupumpuista voidaan ottaa myös vastapaine huomioon, ja annostelupumppu saadaan annostelemaan tarkasti, vaikka vastapaine muuttuisikin. Pumppuvalikoimastamme löytyy useita eri pumppuja, jotka voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeisiin sopivaksi ja tuottoalue saadaan hyvinkin laajaksi. Käytännössä vain moottorin rajoitteet ovat rajana, kunhan kierrokset pysyvät pumpun sallitun maksimin alapuolella. Annostelupumppuista löytyy myös useita eri materiaaleja, metalleja, muoveja ja elastomeereja erilaisille aineille ja joissain tapauksissa voimme käyttää materiaaleja, jotka sopivat monille erilaisille pumpattaville aineille.
Epäkeskolevypumppu

Epäkeskolevypumput

Epäkeskolevypumppu on syrjäytyspumppu, joka käyttää nesteen liikuttamiseen epäkeskoisesti asennettua levyä. Levymäntä puristaa ja syrjäyttää nestettä kammion sisällä, jolloin syntyy hallittu virtaus. Se on kosketukseton, hellävarainen nesteille ja pystyy käsittelemään erilaisia nesteitä. Pumppua käytetään yleisesti esimerkiksi kemianteollisuudessa, elintarviketeollisuudessa ja lääketeollisuudessa sen tehokkuuden ja itseimevyyden ansiosta.
Hätäavauspainike kaapelilla

Epäkeskoruuvipumput

Epäkeskoruuvipumppua (Progressive Cavity pump / PC -pump) kutsutaan yleisesti ruuvipumpuksi, mutta myös lietepumpuksi. Tämän tyyppiset lietepumput kuuluvat syrjäytyspumppuihin, sekä niiden tyypillisenä vahvuutena on, että niillä voidaan pumpata hyvin viskoottisia lietteitä. Ruuvipumppujen pumppauspää koostuu staattorista ja roottorista. Roottori liikkuu epäkeskeisesti staattorin sisällä, mistä juontuu sen nimi - epäkeskoruuvipumppu. Sisäpinnaltaan kumitetun staattorin sisällä olevaa teräksistä roottoria pyörittää vaihdemoottoriin nivelletty vetoakseli.
Magneettivetoiset  haponkestävät hammaspyöräpumput, sarja Chemsteel

Hammaspyöräpumput

Hammaspyöräpumppu on syrjäytyspumppu, joka käyttää pyöriviä hammaspyöriä nesteen siirtämiseen paikasta toiseen. Hammaspyöräpumppu koostuu yleensä yhdestä tai kahdesta hammaspyörästä, jotka pyörivät suljetussa kammiossa tai kotelossa. Kun hammaspyörät pyörivät, syntyy alipaine, joka imee nesteen pumppupesään ja pakottaa väliaineen ulos poistoaukon kautta, kun hammaspyörät jatkavat pyörimistä. Hammaspyöräpumppuja käytetään usein teollisuussovelluksissa pumppaamaan mitä tahansa matalaviskositeetista korkeaviskositeettisiin nesteisiin tai järjestelmissä, joitta tarvitaan suurta tarkkuutta ja johdonmukaista virtauksen säätöä.
Kaksoisruuvipumput

Kaksoisruuvipumput

Kaksoisruuvipumppu soveltuu käytettäväksi vapaasti virtaavien aineiden kanssa, riippumatta aineen koostumuksesta (vesipitoisuus, korkea viskositeetti, hiukkasmainen kuitu tai kaasuseoksen kanssa). Huoltoystävällisellä kaksoisruuvipumpulla on erittäin hyvä imuteho, joka hellävaraisesti käsittelee kaikki vapaasti virtaavat aineet jopa 300 m³/h asti. Kaksoisruuvipumpun suuri joustavuus nopeudessa mahdollistaa saman pumpun käytön CIP-pumppuna. CIP-järjestelmät vähentävät huomattavasti investointikustannuksia, kun ohituslinjastoa, joka sisältää putket, venttiilit ja ohjausjärjestelmät, ei tarvitse asentaa. Kaksoisruuvipumpulla on selkeitä etuja muihin pumppausperiaatteisiin, kuten keskipako-, lohkoroottori- ja hammaspyöräpumppuihin, varsinkin kun on kyse joustavuudesta, hygieniasta ja sykkeettömästä virtauksesta. HYGHSPIN-kaksoisruuvipumput ovat saatavana kompaktina versiona ko’oissa 50, 70 ja 90 ja vapaalla akselilla ko’oissa 70, 90 ja 125. Pumput voivat tuottaa painetta jopa 35 baaria koosta ja rakenteesta riippuen.
Hycra-Cell-kalvopumput

Moottorikäyttöiset kalvopumput

Moottorikäyttöinen kalvopumppu on syrjäytyspumppu, jossa on yksi tai useampi kalvo, jotka liikkuvat edestakaisin pumpun kotelossa moottorin ja eri hammaspyöräsuhteiden avulla. Kalvon liikkuessa kalvopumpun kotelon tilavuus pienenee ja kasvaa, ja sisään- ja ulostulon sisäänrakennettujen takaiskuventtiilien avulla neste pakotetaan pumpun läpi. Kalvopumppujen pumppaustarkkuus on erittäin suuri. Kun kalvoja on useita peräkkäin, ne tuottavat lähes sykkeettömän virtauksen, mikä on eduksi ruiskutussovelluksissa, kuten polttimien öljypumpuissa ja maataloudessa. Moottorikäyttöisiä kalvopumppuja käytetään laajalti kemikaalien, öljyn, veden tai ilman pumppaamiseen erilaisissa teollisissa ja kaupallisissa sovelluksissa.
Victor S40G31T keskipakopumppu

Keskipakopumput

Keskipakopumput ovat yleisin käytetty pumpputyyppi teollisuudessa. Pumput on jaettu karkeasti tiivisteellisiin ja magneettivetoisiin keskipakopumppuihin, ja riippuen pumpattavasta aineesta ja muista halutuista ominaisuuksista, saadaan valittua oikea pumppu kuhunkin käyttökohteeseen. Tiivisteelliset keskipakopumput ovatkin yleisesti käytössä veden pumppaamisessa ns. paineenkorotuspumppuina. Magneettivetoiset keskipakopumput ovat enemmän käytössä pumpattavilla aineilla, joissa mekaaninen tiiviste ei ole kustannustehokas ratkaisu. Keskipakopumpuistamme löytyvät myös hygieeniset keskipakopumput, jotka ovat valmistettu hygieniahyväksytyistä materiaaleista, joissa pinnankarheus on tarpeeksi sileä sekä pumput on suunniteltu niin ettei sinne jää ns. kuolleita kohtia mihin pumpattava aine jää ”seisomaan” pumppauksen aikana.
Kumisiipipumppu

Kumisiipipumput

Kumisiipipumppu on monine yhdistelmämahdollisuuksineen itseimevä pumppu ja todellinen yleispumppu. Kumisiipipumppu voi monissa tapauksissa korvata kalliit erikoispumput. Kumisiipipumppu käsittelee sekä aggressiivisia että viskoosisia nesteitä ja pumppaa kovia ja pehmeitä partikkeleita hajoamatta. Joustavassa kumisiipipumpussa on vain yksi liikkuva osa, joka on juoksupyörä, ja se on valmistettu kumimateriaalista. Kumisiipipumppua on helppo käsitellä huollon ja puhdistuksen kannalta. Pumppu on tehokas pyörimissuunnasta riippumatta ja tuottaa tasaisen virtauksen nopeudesta huolimatta. Pumppu on helppo asentaa, sillä sen rakennemitat ovat pienet ja paino on alhainen. Pumppu on saatavana pronssisena, haponkestävänä teräksenä ja ruostumattomana teräksenä sekä haponkestävästä elintarvikelaadusta 3A.
Lamellipumppu

Lamellipumput

Lamellipumppu on itseimevä syrjäytyspumppu, joka tuottaa vakiovirtauksen vaihtelevalla vastapaineella. Lamellipumppu koostuu uritetusta roottorista, jossa on siivet tai ”lavat”, joita jouset ja keskipakovoima painavat pumpun koteloa vasten roottorin pyöriessä pumpussa. Lamellipumpputekniikkaa käytetään monissa eri sovelluksissa, kuten vedenkäsittelyssä, juomakoneissa, ajoneuvojen ympärillä öljyjen ja dieselin pumppaamiseen sekä kemian- ja elintarviketeollisuudessa, jossa niitä käytetään usein säiliöautojen purkamiseen.
Lohkoroottoripumppu Hy-line

Lohkoroottoripumput

Lohkoroottoripumput ovat hellävaraisia väliaineelle, ja niitä voidaan käyttää esimerkiksi elintarvikkeiden pumppaamiseen, joissa on pehmeitä kappaleita, ja ne soveltuvat siksi erityisen hyvin elintarvikkeiden, lääkkeiden, kosmetiikan ja kemiallisten tuotteiden käsittelyyn. Lohkoroottoripumput tuottavat tasaisen virtauksen ja pystyvät käsittelemään jopa erittäin viskoosisia tuotteita, jotka voivat sisältää myös kiinteitä partikkeleita. Ne ovat itseimeviä, niillä on hyvät paineominaisuudet ja ne tuottavat täyden kapasiteetin molempiin pyörimissuuntiin, ja ne ovat erittäin kestäviä, sillä niissä on erittäin vahvat akselit ja laakerit. Lohkot pyörivät ilman kosketusta toisiinsa tai pumppukoteloon, mikä tekee pumpuista hellävaraisia väliaineelle, minimoi kulumisen ja mahdollistaa nesteiden pumppaamisen ilman voiteluarvoa. Tämän ansiosta niiden melutaso on alhainen, mikä parantaa työympäristöä.
AGM Deepcycle 220 akku

Solenoidipumput

Solenoidipumppu on yksi yksinkertaisimmista pumpputyypeistä, koska siinä on hyvin vähän liikkuvia osia. Kun solenoidipumpulle syötetään virtaa, sähkömagneettinen ydin liikkuu jousta vasten liukuvasta kalvosta purkausasentoon. Kun virta poistetaan, kalvo liukuu takaisin imuasentoon.
Tiivisteelliset lamellipumput, VR-sarja

Tankkauspumput

Tankkauspumppuja käytetään pääasiassa rakennuskoneiden dieselpolttoaineen täyttämiseen. Useimmiten nämä ovat 12 VDC tai 24VDC pumppuja. Tankkauspumput ovat itseimeviä, jotta niillä voidaan täyttää kanistereista, tynnyreistä ja muista siirrettävistä säiliöratkaisuista. Lamellipumppu on yleisin pumpputyyppi tankkauspumpuissa, koska niillä voidaan tuottaa iso virtausnopeus yhdistettynä hyvään imukykyyn. Muita öljyn, adbluen, glykolin jne. täyttämiseen käytettäviä pumpputyyppejä ovat hammaspyöräpumput ja kalvopumput.
Hydra-Cell ylipaineventtiilit C46

Varoventtiilit

Varoventtiilimme on suunniteltu tarjoamaan parasta mahdollista suojaa ja samalla varmistamaan tehokas paineenhallinta. Hydra Cellin varoventtiilit reagoivat nopeasti mahdolliseen paineen nousuun ja vapauttavat sen hallitusti, estäen mahdolliset ylikuormitukset tai vauriot laitteistossa.
Hydra-Cell Työkalusarja

Pumppujen tarvikkeet ja varaosat

Tältä sivulta löydät varaosia ja tarvikkeita edustamiemme merkkien pumppujen huoltoon. Mikäli et löydä tarvitsemaasi, älä epäröi kysyä lisätietoja tuotepäälliköiltämme.
Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelumme vastaa kysymyksiin ja etsii ratkaisut ongelmiin. Heille voit jättää myös tilauksesi.

phone 0207 499 499

Sähköposti Sähköposti

comments Chatti