Kohdepoisto on tärkeä osa työturvallisuutta teollisuudessa
Julkaistu: 2022-01-14

Kohdepoisto ja työturvallisuus

Tuki

Teollisuuteen liittyy Suomessa laaja kirjo erilaisia prosesseja ja työvaiheita, joissa ympäröivään tilaan vapautuu haitallisia määriä pienhiukkasia tai haitallisia, ja joskus jopa myrkyllisiä kaasuja. Edellä mainitut sivutuotteet voivat aiheuttaa esim. silmien ja hengitysteiden ärtymistä, ja pahimmassa tapauksessa jopa ammattitauteja. Kemiallinen tekijä on suurin ammattitautien aiheuttaja Suomessa.

Elektroniikka-, valimo- ja konepajateollisuudessa suurimmat vaaratekijät syntyvät prosesseissa, joissa;

 • käytetään korkeita lämpötiloja
 • syntyy suuria määriä pienhiukkasia, kuten hionnassa
 • käytetään erilaisia kemikaaleja, kuten liimaus-, pinnoitus- ja puhdistusprosesseissa

TYÖSUOJELUTOIMET

Työturvallisuuslaissa määritelty työnantajan huolehtimisvelvoite edellyttää, että vaaraa aiheuttavat tekijät joko poistetaan, korvataan vähemmän vaarallisilla tai minimoidaan työsuojelutoimilla tai viime kädessä henkilökohtaisilla suojaimilla. Monesti tilanne on kuitenkin se, että haittatekijöiden syntyä ei pystytä estämään tai synnyttäjää poistamaan tai korvaamaan vähemmän haitallisella, ja tässä tapauksessa ensimmäinen toimenpide on haittatekijöiden minimointi työsuojelutoimilla. Kun kyseessä ovat erilaiset savut, juotoskäryt tai kemikaalihöyryt, tarkoittaa se kohdepoiston järjestämistä työpisteelle tai prosessille tai työvaiheen siirtämistä vetokaapin sisälle. Henkilökohtaiset suojaimet tulee ottaa käyttöön vasta sitten, jos vaaralta ei pystytä suojautumaan millään muulla tavalla järkevästi tai riittävästi.

LIIKUTELTAVAN KOHDEPOISTOIMURIN HYÖDYT

Liikuteltavan kohdepoiston kanssa aloituskustannukset pysyvät pieninä, kun asennus käy helposti ja vaivattomasti. Pitkille kiinteille putkituksille ei ole tarvetta eikä tilojen rakenteisiin tarvitse tehdä reikiä. Työpisteen uudelleenjärjestely ja siirtäminen onnistuu myös ilman lisäkustannuksia kohdepoiston liikkuessa helposti mukana eikä kiinteitä putkituksia tarvitse purkaa ja asentaa uudelleen. Erillisen kohdepoistolaitteen ylläpitokustannuksen ovat myös alhaiset, ja suodattimien vaihto onnistuu todella vaivattomasti keneltä tahansa.

Kärynpoisto Purex-tuotteilla

 

PUREX VARMISTAA SELUSTASI

Purex International Ltd on jo yli kolmen vuosikymmenen ajan kehittänyt ja valmistanut erilaisia liikuteltavia kohdepoistolaitteita ilman epäpuhtauksien poistoon ja työturvallisuuden parantamiseen eri työprosesseissa. Purexin tuotevalikoimasta löytyvät ratkaisut esimerkiksi yksittäisten työpisteiden kohdepoistoon, hitsauskärynpoistoon, vetokaappien kärynpoistoon, useiden työpisteiden keskitettyyn kohdepoistoon sekä korkean volyymin automaatioprosesseihin, kuten PCB-tuotantolinjoihin. Ilmansuodatuskapasiteetit vaihtelevat laitteesta riippuen 170 m³/h aina 5000 m³/h asti.

SUODATINVAIHTOEHDOT

Purexin kohdepoistojärjestelmiin on saatavilla kattava valikoima erilaisia suodattimia, jotta turvallinen työskentely voidaan taata vaaratekijän tyypistä riippumatta. Tavanomaisin suodatinyhdistelmä pitää sisällään esisuodattimen isoille partikkeleille sekä H14-HEPA/aktiivihiilisuodattimen todella pienille partikkeleille ja kaasuille.
Kärynpoisto on tärkeä osa työtyrvallisuutta

 

KAASU JA PARTIKKELISENSORIT

Purexin digitaalisissa kärynpoistolaitteissa on mukana suodattimien valvontayksikkö, joka mittaa aktiivisesti suodatinkokonaisuuden läpi tulevaa ilmaa, ja tunnistaa, jos suodattimien läpi pääsee partikkeleita tai kaasuja. Tämä on ainoa tapa varmistaa aktiivihiilisuodattimen, ja näin koko suodatuslaitteiston, toimivuus. Jos huoneilmaan vapautuu haitallisia määriä partikkeleita tai kaasuja, alkaa laite hälyttämään ja varottaa näin työntekijöitä mahdollisesta vaarasta.

ETÄKÄYNNISTYS JA KOMMUNIKOINTI

Kaikissa Purexin kärynpoistoissa on etäkäynnistysmahdollisuus, joka tapahtuu esimerkiksi jalkakytkimellä, työpisteelle lisättävällä painikkeella tai vaihtoehtoisesti toiselta laitteelta. Laitteista on myös saatavilla kärkitieto suodattimen tilasta, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi automaatioprosessilla, taloautomaatiolla tai vaikkapa työpisteen valomajakalla. iFume-sarjan laitteista saadaan edellä mainittujen lisäksi kärkitieto laitteen käynnistä ja mahdollisesta moottoriviasta.

TOIMIALAT

 • Metalliteollisuus
 • Elektroniikkateollisuus
 • Kemianteollisuus
 • Oppilaitokset
 • Painotalot
 • Terveydenhuolto

TYÖVAIHEET

 • Hitsaustyöt
 • Juotostyöt
 • Hionta
 • Tulostus
 • Lakkaus
 • Kemikaalien käsittely

 

tutustu valikoimaan:

Kohdepoistot työpisteille

Valikoimastamme löydät erilaisia kärynpoistoja, jotka soveltuvat työpisteiden kohdepoistoon. Erillinen kärynpoistolaitteisto on monesti helppokäyttöisin ja kustannustehokkain tapa järjestää kohdepoistot työpisteille, kun putkitukset jäävät lyhyiksi eikä tilojen rakenteisiin tarvitse tehdä reikiä, suodattimien vaihto sujuu nopeasti ja vaivattomasti, eikä lämmitettyä sisäilmaa puhalleta ulkoilmaan. JBC:n valmistamat kärynpoistot toimivat JBC:n juotoslaitteiden kanssa automaattisesti, eli kun käsiosa nostetaan telineestä, lähtee kärynpoisto automaattisesti käyntiin. JBC:n kärynpoistoihin on myös saatavilla lisätarvikkeet käryjen poistoon suoraan työkalutelineestä. Kaikkia Purexin valmistamia kärynpoistoja pystytään ohjaamaan etänä, eli kärynpoistojen käynnistys on mahdollista suorittaa työpisteelle lisättävällä painikkeella, tai esimerkiksi jalkakytkimellä. Kärynpoistoilta on myös saatavilla tilatieto automaatioprosessille, tai vaikkapa taloautomaatiolle. Purexin kärynpoistojen mukana tulee aina standardisuodattimet, mutta saatavilla on myös laaja valikoima erityyppisiä suodattimia. Suodattimet tulee valita aina käyttökohteeseen soveltuvaksi. Kärynpoistoihin on myös saatavilla erilaisia liitäntäpaketteja, jotta putkitus kohteeseen sujuisi mahdollisimman vaivattomasti.

Hitsauskärynpoisto

Valikoimastamme löydät kattavasti erilaisia siirreltäviä kohdepoistolaitteita hitsaukseen. Edustukseemme kuuluu Englantilainen Purex International ltd. Liikuteltavien poistolaitteiden etuna on se, että kiinteitä asennuksia ei tarvita, jolloin aloituskustannukset jäävät pienemmiksi, ja tarvittaessa poistolaite liikkuu näppärästi mukana kauaskin, jos työpisteen sijainti vaihtelee paljon.

Poistolaitteet vetokaapeille ja keskitettyyn työpistepoistoon

Valikoimastamme löydät erilaisia kärynpoistoja, jotka soveltuvat vetokaappien poistolaitteeksi tai keskitettyyn usean työpisteen kärynpoistoon. Erillinen kärynpoistolaitteisto on monesti helppokäyttöisin ja kustannustehokkain tapa järjestää kohdepoistot työpisteille, kun putkitukset jäävät lyhyiksi eikä tilojen rakenteisiin tarvitse tehdä reikiä, suodattimien vaihto sujuu nopeasti ja vaivattomasti, eikä lämmitettyä sisäilmaa puhalleta ulkoilmaan. Kaikkia Purexin valmistamia kärynpoistoja pystytään ohjaamaan etänä, eli kärynpoistojen käynnistys on mahdollista suorittaa työpisteelle lisättävällä painikkeella, tai esimerkiksi jalkakytkimellä. Kärynpoistoilta on myös saatavilla tilatieto automaatioprosessille, tai vaikkapa taloautomaatiolle. Purexin kärynpoistojen mukana tulee aina standardisuodattimet, mutta saatavilla on myös laaja valikoima erityyppisiä suodattimia. Suodattimet tulee valita aina käyttökohteeseen soveltuvaksi. Kärynpoistoihin on myös saatavilla erilaisia liitäntäpaketteja, jotta putkitus kohteeseen sujuisi mahdollisimman vaivattomasti.

Kohdepoistolaitteet lasersovelluksiin

Valikoimastamme löydät erilaisia kohdepoistolaitteita, jotka soveltuvat osaksi laserkaiverrus- tai lasermerkintälaitteistoa. Erillinen kohdepoistolaitteisto on monesti helppokäyttöisin ja kustannustehokkain tapa järjestää kohdepoistot työpisteille, kun putkitukset jäävät lyhyiksi eikä tilojen rakenteisiin tarvitse tehdä reikiä, suodattimien vaihto sujuu nopeasti ja vaivattomasti, eikä lämmitettyä sisäilmaa puhalleta ulkoilmaan. Kaikkia Purexin valmistamia kärynpoistoja pystytään ohjaamaan etänä, eli kärynpoistojen käynnistys on mahdollista suorittaa esimerkiksi työpisteelle lisättävällä painikkeella, tai suoraan laserkaiverruslaitteistolta. Kärynpoistoilta on myös saatavilla tilatieto prosessille, jotta prosessi voidaan pysäyttää esimerkiksi suodattimien tukkeentuessa. Purexin kärynpoistojen mukana tulee aina standardisuodattimet mukana, mutta saatavilla on myös laaja valikoima erityyppisiä suodattimia. Suodattimet tulee valita aina käyttökohteeseen soveltuvaksi. Kärynpoistoihin on myös saatavilla erilaisia liitäntäpaketteja, jotta putkitus kohteeseen sujuisi mahdollisimman vaivattomasti.

Kohdepoistolaitteet suurille tuotantolaitteille

Valikoimastamme löydät erilaisia kärynpoistolaitteita, jotka soveltuvat esimerkiksi osaksi reflow- tai aaltojuotoslaitteistoa. Erillinen kärynpoistolaitteisto on monesti helppokäyttöisin ja kustannustehokkain tapa järjestää kohdepoistot työpisteille, kun putkitukset jäävät lyhyiksi eikä tilojen rakenteisiin tarvitse tehdä reikiä, suodattimien vaihto sujuu nopeasti ja vaivattomasti, eikä lämmitettyä sisäilmaa puhalleta ulkoilmaan. Kaikkia Purexin valmistamia kärynpoistoja pystytään ohjaamaan etänä, eli kärynpoistojen käynnistys on mahdollista suorittaa esimerkiksi työpisteelle lisättävällä painikkeella, tai suoraan reflow-laitteistolta. Kärynpoistoilta on myös saatavilla tilatieto prosessille, jotta prosessi voidaan pysäyttää esimerkiksi suodattimien tukkeentuessa. Purexin kärynpoistojen mukana tulee aina standardisuodattimet mukana, mutta saatavilla on myös laaja valikoima erityyppisiä suodattimia. Suodattimet tulee valita aina käyttökohteeseen soveltuvaksi. Kärynpoistoihin on myös saatavilla erilaisia liitäntäpaketteja, jotta putkitus kohteeseen sujuisi mahdollisimman vaivattomasti.
Teknisiä neuvoja
Rami NurmiRami Nurmi

Tuotepäällikkö

+358403412327 040 3412 327

Sähköposti Sähköposti

Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelumme vastaa kysymyksiin ja etsii ratkaisut ongelmiin. Heille voit jättää myös tilauksesi.

phone 0207 499 499

Sähköposti Sähköposti

comments Chatti