Työntekijöiden kouluttautuminen
Julkaistu: 2023-12-04

Työntekijöiden koulutus ja kehittyminen

Kannustamme henkilöstöämme jatkuvaan oppimiseen ja oman ammattitaidon kehittämiseen. Jatkuva oppiminen ei ainoastaan vahvista työntekijöidemme osaamista, vaan se tukee myös samalla yrityksen pitkän aikavälin menestystä.

Yleistä

OEM tukee työntekijöiden kouluttautumista eri tavoin

Tarjoamme työntekijöillemme mahdollisuuden osallistua vuosittain lyhyisiin eri yritysten ja koulujen tarjoamiin koulutuksiin. Koulutukset on huomioitu vuosittaisessa budjetissa, sillä meille työntekijöidemme ammatillisen kehittymisen tukeminen on tärkeää. Kannustamme henkilöstöämme jatkuvaan oppimiseen ja oman ammattitaidon kehittämiseen myös erilaisten verkko-opintojen, seminaarien ja konferenssien muodossa. 

Opintojen suorittaminen

Meillä on mahdollista opiskella myös ylempi/uusi tutkinto (AMK/yliopisto) työn ohella. Tarvittaessa pystymme tarjoamaan joustoa työn ja opiskelun yhteensovittamiseksi. Esimerkiksi meillä on etätyömahdollisuus kahdesti viikossa, mikä tarjoaa lisäjoustoa aikatauluille.

Työskentely

Push-koulutus

PUSH-koulutus on OEM konsernin sisäinen koulutus, joka on suunnattu jo jonkin aikaa OEM:ssä työskenneille, alle 40-vuotiaille johtotehtäviin tähtääville henkilöille. Koulutus järjestetään noin kahden vuoden välein ja siihen valitaan hakemusten perusteella mukaan 20 henkilöä.

Koulutukset toteutetaan eri OEM-konsernin maissa, jolloin osallistujat pääsevät tutustumaan kyseisten maiden OEM:n yksiköiden toimintaan lähemmin. Lisäksi he pääsevät kuulemaan erilaisista myyntiin ja myynnin kehittämiseen liittyvistä hankkeista sekä yritysten strategioista. Lisäksi koulutus sisältää workshoppeja, joissa työkennellään yksin tai ryhmässä erilaisten strategisten aiheiden parissa. Osa koulutuksista järjestetään Teams-alustan välityksellä.

Lyhyesti PUSH-koulutus tarjoaa siihen osallistuneille ainutlaatuisen mahdollisuuden kasvattaa verkostoja OEM:n sisällä ja hankkia arvokasta kokemusta johtamisesta ja strategioista. 

Työntekijöidemme osaaminen ja ammattitaito muodostavat yrityksen perustan 

Uskomme, että työntekijöiden jatkuva kehittyminen ja sen tukeminen on investointi tulevaan ja avain organisaation pitkän aikavälin menestykseen. Työntekijöiden henkilökohtainen kehitys ja sitoutuminen työhönsä kasvattavat yrityksen kykyä kohdata muuttuvia haasteita ja takaavat pysymisen kilpailykykyisenä alati muuttuvilla markkinoilla.

Voit tutustua tarkemmin vastuullisuustyöhömme sekä tavoitteisiimme alta!

Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelumme vastaa kysymyksiin ja etsii ratkaisut ongelmiin. Heille voit jättää myös tilauksesi.

phone 0207 499 499

Sähköposti Sähköposti

comments Chatti