• Kokemus Yli 40 vuoden kokemus!
  • Tuotteita Yli 25 000 tuotetta varastossa
  • Ennen klo 15 Tilaa verkkokaupasta ennen klo 15.00 - lähetys samana päivänä
  • Lue lisää Lue lisää meistä
CROUZET CONTROL

CROUZET CONTROL

Aikareleiden toiminnot

  • Toimintojen kuvaukset
  • Kytkennät

 A-toiminto


Vetohidas
Ajanlaskenta alkaa syöttöjännitteen A1-A2 kytkennästä. Säädetyn ajan T jälkeen lähtörele R vaihtaa tilasta
15-16 tilaan 15-18. Rele jää vetäneeksi, kunnes syöttöjännite katkeaa.
Kaksikärkisissä releissä 2 ajastettua kärkeä tai 2. vaihtokärki hetitoimivana.

Ac-toiminto


Veto-/päästöhidas
Kytketään ensiksi syöttöjännite A1-A2. Ohjauksen Y1 kytkennästä alkaa ensimmäinen ajanlaskenta T.
Kun aseteltu aika T saavutetaan vaihtaa lähtörele R tilasta15-16 tilaan 15-18. Kun ohjaus Y1 kytketään pois alkaa toinen ajanlaskenta T ja rele palaa tilaan 15-16 kun aika T on kulunut. Aika T on molemmissa tilanteissa sama.

Kaksikärkisissä releissä 2 ajastettua kärkeä tai 2. vaihtokärki hetitoimivana.

Ad-toiminto

Vetohidas erillisellä ohjauksella
Kytketään ensiksi syöttöjännite A1-A2. Ohjauksen Y1 kytkennästä alkaa ajanlaskenta T. Ajanlaskenta on riippumaton ohjaussignaalin pituudesta.
Kun aseteltu aika T saavutetaan vaihtaa lähtörele R tilasta15-16 tilaan 15-18.
Rele jää vetäneeksi, kunnes syöttöjännite katkeaa tai tulee uusi ohjaus Y1:een.

Ah-toiminto

Yksijaksoinen Flip-Flop (ei resetoitava)
Kytketään ensiksi syöttöjännite A1-A2. Ohjauksen Y1 kytkennästä alkaa ajanlaskenta T.
Asetellun ajan T jälkeen vaihtaa lähtörele R tilasta 15-16 tilaan 15-18 ja pysyy siinä ajan T, jonka jälkeen palaa tilaan 15-16.

Kaksikärkisissä releissä on kaksi ajastettua kärkeä tai 2. vaihtokärki hetitoimivana.

At-toiminto


Vetohidas muistilla (salpa)
HUOM! Ohjaus Y1 täytyy olla kytkettynä kun syöttöjännite A1-A2 kytketään. Muuten saadaan A-toiminta.
At-toiminta summaa Y1-ohjauksen. Kun Y1 pois päältä, eli t1+t2 = T, niin lähtö R vaihtaa tilasta15-16 tilaan
15-18 siihen asti, kun syöttö A1-A2 katkeaa.

Kaksikärkisissä releissä on kaksi ajastettua kärkeä tai 2. vaihtokärki hetitoimivana.

B-toiminto


Säädettävä pulssiaika
Kytketään ensiksi syöttöjännite A1-A2. Ajanlaskenta alkaa ohjauksen Y1 kytkeytyessä ja lähtö R vaihtaa tilasta 15-16 tilaan15-18. Asetellun ajan T jälkeen lähtö palaa tilaan 15-16 vaikka ohjaus Y1 olisi edelleen päällä.
Kaksikärkisissä releissä on kaksi ajastettua kärkeä tai 2. vaihtokärki hetitoimivana.

Bw-toiminto


Säädettävä pulssi sulkeutuvasta ja avautuvasta ohjauksesta

Kytketään ensiksi syöttöjännite A1-A2. Rele R vaihtaa tilasta 15-16 tilaan15-18 kun
ohjaus Y1 joko sulkeutuu tai avautuu. Asetellun ajan T rele palautuu tilaan 15-16.

Kaksikärkisissä releissä on kaksi ajastettua kärkeä tai 2. vaihtokärki hetitoimivana.

 

C-toiminto


Päästöhidas
Kytketään ensiksi syöttöjännite A1-A2. Ohjauksesta Y1 lähtö vaihtaa tilasta15-16 tilaan 15-18. Ajan T laskenta alkaa vasta kun ohjaus Y1 katkeaa. Ajan T kuluttua lähtö R vaihtaa takaisin tilaan15-16. Jos ohjaus Y1 kytketään päälle ajanlaskennan T aikana, niin ajan T laskenta alkaa alusta.
Kaksikärkisissä releissä on kaksi ajastettua kärkeä tai 2. vaihtokärki hetitoimivana.

D-toiminto


Vilkku (OFF start)
HUOM! Pois päältä- eli tauko-aloituksessa ohjaus Y1 täytyy olla kytkettynä kun syöttöjännite A1-A2 kytketään. Vilkkutoiminta alkaa tauolla, jonka jälkeen lähtö R vaihtaa tilasta15-16 tilaan 15-18 ja edelleen tilaan15-16 jne. säädetyn ajan T jaksossa. Vilkkutoiminta jatkuu niin kauan kun syöttöjännite A1-A2 on kytkettynä. Aika T on sama työ- ja taukoajalle (ON/OFF).

 Kaksikärkisissä releissä on kaksi ajastettua kärkeä tai 2. vaihtokärki hetitoimivana.

Di-toiminto


Vilkku (ON start)
Kun syöttöjännite A1-A2 kytketään, alkaa vilkkutoiminta päällä- eli työ-aloituksella. Syöttöjännitteen kytkennästä lähtörele R vaihtaa välittömästi tilasta 15-16 tilaan 15-18 ja sitten takaisin tilaan 15-16 säädetyn ajan T jaksossa niin kauan kun syöttöjännite A1-A2 on kytkettynä. Aika T on sama työ- ja taukoajalle (ON/OFF).
Kaksikärkisissä releissä on kaksi ajastettua kärkeä tai 2. vaihtokärki hetitoimivana.

H-toiminto


Käänteinen vetohidas
Kun syöttöjännite A1-A2 kytketään vaihtaa lähtörele tilasta15-16 tilaan 15-18 välittömästi. Säädetyn ajan T jälkeen lähtörele palautuu tilaan 15-16 ja jää siihen kunnes syöttöjännite A1-A2 katkeaa.
Kaksikärkisissä releissä on kaksi ajastettua kärkeä tai 2. vaihtokärki hetitoimivana.

Ht-toiminto


Käänteinen vetohidas muistilla (Salpa)
HUOM! Ohjaus Y1 täytyy olla kytkettynä kun syöttöjännite A1-A2 kytketään. Muuten saadaan H-toiminta.
Ht-toiminnossa lähtörele vetää heti, kun syöttöjännite kytketään. Toiminto summaa Y1-ohjauksen OFF-ajan,
eli kun t1 +t2 = T, niin lähtö R palautuu tilasta 15-18 tilaan 15-16.
Kaksikärkisissä releissä on kaksi ajastettua kärkeä tai 2. vaihtokärki hetitoimivana.

K-toiminto

Päästöhidas ilman apujännitettä
Kun syöttöjännite A1-A2 kytketään vaihtaa lähtörele tilasta 15-16 tilaan 15-18.
Syöttöjännitteen katkettua rele pysyy vetäneenä säädetyn ajan T ( 0,1-160 s.)

L-toiminto


Tauko/Työ
Syöttöjännitteen A1-A2 kytkeminen aloittaa ensimmäisen ajanlaskennan T1, jonka lähtörele R vetää ja ajanlaskenta T2 alkaa. Tauko- ja työjaksot jatkuvat niin kauan kunnes syöttöjännite A1-A2 katkeaa. Ajat T1 ja T2 ovat säädettävissä erikseen.

Li-toiminto

Työ/Tauko
Syöttöjännitteen A1-A2 kytkennästä lähtörele R vaihtaa välittömästi tilaan 15-18 ja ensimmäinen ajanlaskenta T1 alkaa. Asetellun ajan T1 jälkeen rele vaihtaa tilaansa ja ajanlaskenta T2 alkaa. Tauko- ja työjaksot jatkuvat niin kauan kunnes syöttöjännite A1-A2 katkeaa. Ajat T1 ja T2 ovat säädettävissä erikseen.

N-toiminto

Safe-Guard
Kytketään ensiksi syöttöjännite A1-A2. Ensimmäisen Y1-ohjauksen nousevasta reunasta lähtörele R vaihtaa tilasta 15-16 tilaan 15-18. Jos kahden ohjauspulssin välinen aika on suurempi kuin aseteltu aika T, niin lähtörele R palaa alkutilaan 15-16.
Edellinen riippumatta siitä onko ohjaus Y1 päällä vai pois.

O-toiminto

Viivästetty Safe-Guard

P-toiminto

Säädetyn viiveen jälkeen 500 ms pulssi

Ajanlaskenta alkaa syöttöjännitteen A1-A2 kytkennästä. Säädetyn ajan T jälkeen lähtörele R vaihtaa tilasta
15-16 tilaan 15-18 500 ms ajaksi.

 

Pt-toiminto

Pt - Säädetyn viiveen jälkeen 500 ms pulssi ( + salpa )

Ajanlaskenta alkaa syöttöjännitteen A1-A2 kytkennästä. Laskenta voidaan keskeyttää (=salpa) Y1:llä. Säädetyn ajan T ( = t1 + t2 +...) jälkeen lähtörele R vaihtaa tilasta 15-16 tilaan 15-18 500 ms ajaksi.

 

Q-toiminto

Tähti-kolmio (Y-D)

Ajanlaskenta T alkaa syöttöjännitteen A1-A2 kytkennästä. Ajan T jälkeen

seuraa ”viive” Ti (ei kontaktia), joka on säädettävissä välillä 20-140 ms. Tämän vaihtoviiveen jälkeen rele vaihtaa tilaan 15-18.
.

TL-toiminto

Sysäysrele (bistabiili)
Ohjauksella Y1 lähtörele R vaihtaa tilasta15-16 tilaan 15-18 ja uudella Y1-ohjauksella taas takaisin tilaan 15-16.

Tt-toiminto

Sysäystoiminta ajastuksella

Ohjauksella Y1 lähtörele R vaihtaa tilasta 15-16 tilaan 15-18. Säädetyn ajan T kuluttua lähtörele palaa tilaan 15-16. Jos ohjaus Y1 annetaan ennen ajan T loppumista rele palaa tilaan15-16.

W-toiminto

Säädettävä pulssi erillisen ohjauksen laskevasta reunasta

 

 

 

 

Teknisiä neuvoja
Jouni PulliJouni Pulli

Tuotepäällikkö

+358403412425 040 3412 425

Sähköposti Sähköposti

Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelumme vastaa kysymyksiin ja etsii ratkaisut ongelmiin. Heille voit jättää myös tilauksesi.

phone 0207 499 499

Sähköposti Sähköposti

comments Chatti