Juoksutetyypit ja niiden eroavaisuudet
Julkaistu: 2022-11-14

Juoksutetyypit ja niiden eroavaisuudet

Juoksutteita eli flukseja on lukemattomia erilaisia. Mitä niistä täytyy tietää? Tässä tekstissä käydään läpi eri juoksutetyyppejä, sekä niiden eroavaisuuksia.

Tuki

Sisältö

 • Juoksutteen tarkoitus
 • Juoksutteiden tyypit
 • Aktiivisuus
 • Tyyppien erot
 • Mikä on No-Clean juoksute?

JUOKSUTTEEN TARKOITUS

Juoksutteen(fluksi, flux) tarkoitus on parantaa juotteen leviämistä juotosalueelle, estää liitoksen hapettumista juotostyön aikana, ja sen jälkeen laskea sulan juotteen pintajännitystä, estää oikosulkujen syntymistä, ja varmistaa kosmeettisesti kaunis lopputulos.

Laadukas juotosliitos vaatii sen, että juotettavien metallien ja juotteen pinnat ovat oksidivapaita sekä puhtaita, ja näin ollen voidaan sanoa, että ilman juoksutetta ei kunnollista juotosliitosta pystytä tekemään.

 

JUOKSUTTEIDEN TYYPIT

Juoksutteita on olemassa lukemattomia erilaisia, mutta IPC (Institute of Printed Circuits):n standardi J-STD-004 jakaa juoksutteet neljään pääluokkaan:

 • Rosin (RO)
 • Resin (RE)
 • Orgaaniset (OR)
 • Epäorgaaniset (IN)

Pääluokat jaotellaan edelleen aktiivisuuden mukaan matalan(L), keskitason(M) ja korkean(H) aktiivisuuden juoksutteiksi, ja myös mahdollinen halidisisältö ilmoitetaan joko nollalla tai ykkösellä (yli 500ppm halidipitoisuus = 1).

 • ROM1-luokituksen juoksute on rosin-pohjainen keskiaktiivinen halidipitoinen juoksute
 • REL0-luokituksen juoksute on resin-pohjainen matalan aktiivisuuden halidivapaa juoksute

 

MITÄ TARKOITTAA JUOKSUTTEEN AKTIIVISUUS?

Juoksutteen aktiivisuudella tarkoitetaan kykyä poistaa hapettumia, ja näin ollen kykyä saada hyvin juottuva metallipinta aikaiseksi.

Aktiivisuus johtuu mm. korroosiota aiheuttavista kemikaaleista, ja jäädessään piirilevylle ne voivat tuhota juotosliitoksia tai piirilevyn suojalakkoja, ja pahimmassa tapauksessa aiheuttaa piirilevyn rikkoutumisen.

Tästä syystä kaikki mahdolliset jäämät korkean aktiivisuuden juoksutteista tulee pestä huolellisesti pois piirilevyiltä heti juotoksen jälkeen.

 

Rosin-, resin-, orgaanisten ja epäorgaanisten juoksutteiden erot

 • Rosin-juoksutteet (RO) pohjautuvat mäntypuista saatavaan luonnonhartsiin(kolofoni). Rosin-juoksutteet muuttuvat kuumennettaessa juoksevaksi ja aktiivisiksi, mutta jäähtyessään ne muuttuvat kiinteiksi ja inerteiksi. Inerttiyden johdosta valtaosa rosin-juoksutteista ovat soveltuvia No-Clean prosesseihin ja mahdolliset jäämät voidaan jättää piirilevylle.

 • Resin-juoksutteet (RE) pohjautuvat synteettiseen hartsiin. Huomattavia käytännön eroja rosin-pohjaisiin juoksutteisiin ei välttämättä ole.

 • Orgaaniset juoksutteet (OR) pohjautuvat mietoihin orgaanisiin happoihin kuten sitruuna- ja steariinihappoihin, joihin on yhdistetty liuottimia kuten isopropanolia ja vettä. Orgaaniset juoksutteet ovat voimakkaampia kuin rosin-juoksutteet, ja ne ovat myös ominaisuuksiltaan sähköä johtavia, minkä johdosta jäämät tulee pestä huolellisesti pois piirilevyiltä juotosprosessin jälkeen. Orgaaniset juoksutteet ovat vesiliukoisia, eli ne on helppo pestä piirilevyiltä pois. Orgaanisia juoksutteita käytetään laajalti aaltojuotoksessa ja erityisesti sovelluksissa, joissa piirikortilta vaaditaan huomattavaa puhtautta.

 • Epäorgaaniset juoksutteet (IN) pohjautuvat epäorgaanisiin happoihin kuten kloorivetyhappoon. Ne ovat erittäin aktiivisia, ja tästä syystä niitä harvemmin käytetään elektroniikkateollisuudessa.

 

Mitkä ihmeen No-Clean juoksutteet?

No-Clean maininta juoksutteessa tarkoittaa sitä, että ne soveltuvat valmistusprosessiin joka ei sisällä piirilevyjen pesua, eli mahdollisia juoksutejäämiä ei tarvitse pestä pois piirikorteilta juotostöiden jälkeen. Jäämät No-Clean juoksutteesta eivät siis vaikuta sähköisiin ominaisuuksiin millään tavalla.

Monesti kuitenkin myös No-Clean juoksutteiden jäämät pestään, koska ne saattavat vaikuttaa negatiivisesti esimerkiksi jälkeenpäin laitettavien piirilevyn suojalakkojen tai muiden suoja-aineiden kiinnittymiseen. On myös esitetty että joihinkin No-Clean jäämiin voi kertyä sähkövarausta korkean taajuuden sovelluksissa.

No-Clean juoksutteita on olemassa suunnaton määrä erilaisia, ja jotkut No-Clean tinalangat jättävät enemmän jäämiä kuin toiset, joissain jäämät ovat kirkkaita, ja toisissa pihkan värisiä. Kannattaa siis käydä tutustumassa valmistajan antamiin tuotetta koskeviin tarkempiin teknisiin tietoihin.

Katso tuotteet

Teknisiä neuvoja
Rami NurmiRami Nurmi

Tuotepäällikkö

+358403412327 040 3412 327

Sähköposti Sähköposti

Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelumme vastaa kysymyksiin ja etsii ratkaisut ongelmiin. Heille voit jättää myös tilauksesi.

phone 0207 499 499

Sähköposti Sähköposti

comments Chatti