Yleisimmät virheet juotoksessa
Julkaistu: 2023-04-19

Yleisimmät virheet juotoksessa

Tutustu yleisimpiin virheisiin juotoksissa sekä kuinka nämä virheet voitaisiin mahdollisesti estää.

Tuki

Sisältö

 • Kylmäjuotos

 • Häiriintynyt liitos

 • Liian vähän juotetta

 • Liikaa juotetta

 • Juotossillat

 • Pitkät komponenttien jalat

 • Liika voimankäyttö

 • Väärä kärkikoko

 • Liian korkea lämpötila

 • Tarpeeton uudelleen työskentely

 • Juotoksen hätäinen levitys

 • Puutteellinen juotoksen käyttö


Kylmäjuotos

Kylmäjuotoksella tarkoitetaan juotosliitosta, jossa ei ole tapahtunut riittävää vettymistä, eli juote ei ole tarttunut kaikkiin juotettaviin pintoihin kunnolla. Liitoksen jääminen kylmäksi voi johtua todellisuudessa useista erilaisista asioista, mutta yleisin aiheuttaja on liian alhainen lämpötila, josta nimikin juontaa juurensa. Huomautuksena kuitenkin vielä, että liian alhaisella lämpötilalla tarkoitetaan juotettavien pintojen ja juotteen lämpötilaa. Ei juotoskärjen.

Liitos voi olla joko täysin irti, jolloin sähköinen kontakti saattaa syntyä jos komponenttia liikuttelee, tai vaihtoehtoisesti juote on saattanut tarttua hyvin pieneltä alueelta toiseen liitettävään alueeseen, jolloin liitos on erittäin hauras.

Kylmäjuotokset voivat olla joskus erittäin hankalia tunnistaa ilman tarkempaa liitoksen tarkastelua. Niille on kuitenki monesti tunnusomaista paakkumainen tai karkea olemus, mutta joskus ne näyttävät pikaisesti katsottuna täysin hyviltä. Voi siis olla, että juote on vettynyt kauniisti esimerkiksi juotospädille ja lähtenyt nousemaan komponenttia pitkin ylös, mutta syystä tai toisesta vettyminen on jäänyt kuitenkin vajanaiseksi. Tällöin liitos voi näyttää sivuprofiilista hyvältä, mutta ylhäältäpäin katsottuna juotteen ja komponentin kontaktipinnan välissä on havaittavissa pienen pientä irtonaisuutta.

Juote on myös voinut vettyä siististi komponentin pinnalle, ja laskeutunut juotospädille hienosti, mutta ei ole kuitenkaan tarttunut juotospädiin. Tässä tapauksessa liitos voi näyttää ylhäältä katsottuna erinomaiselta, mutta sivuprofiilista on havaittavissa pientä rakoilua.

Kylmäjuotosten korjaaminen onnistuu yleensä helposti lämmittämällä juotosliitos uudestaan, kunnolla.

Ehkäisevä toimenpide

Pidä juotettavat pinnat erittäin puhtaina ja lämmitä koko juotosliitos aina kunnolla. Anna juotosliitoksen myös jäähtyä rauhassa, äläkä altista sitä esimerkiksi tärinälle jäähtymisen aikana.

Juotoskärki

Häiriintynyt liitos

Disturbed joint eli häiriintynyt liitos.

Häiriintynyt liitos sekoitetaan todella usein kylmäjuotokseen, koska se voi näyttää visuaalisesti hyvin pitkälti samanlaiselta kuin kylmäjuotos, vaikka juurisyy sille on aivan toinen. Sitä myös monesti kutsutaan kylmäksi, mutta koska juurisyy on eri, kannattaa ne pitää erillään.

Häiriintyneellä liitoksella tarkoitetaan juotosliitosta, joka nimensä mukaan on häiriintynyt jäähtymisvaiheessa. Häiriintymisen yleisin syy on juotosliitoksessa tapahtuva liikehdintä jäähtymisen aikana, eli komponenttia on tönäisty, tai piirilevy on tärähtänyt ennen kuin juote on kovettunut kunnolla. Tämän seurauksena liitoksen rakenteeseen tulee muutosta, joka tekee liitoksesta alttiin rikkoutumiselle.

Kylmäjuotoksessa ongelmakohta on siis pääsääntöisesti aivan liitettävien pintojen pinnassa, mutta tässä tapauksessa pinnat voivat olla kunnossa, ja heikko kohta on itse juotteessa, pintojen välissä.

Häiriintyneet liitokset korjataan samalla tavalla kuin kylmäjuotokset, eli lämmittämällä liitos uudestaan.

Ehkäisevä toimenpide

Anna liitoksen jäähtyä rauhassa. Älä häiritse!

Häiriintyneitä liitoksia syntyy varsinkin silloin helposti, kun komponenttia tai piirilevyä joudutaan tukemaan juotoksen aikana esimerkiksi kädellä. Suositeltavaa siis on, että komponentti ja piirilevy on aseteltu niin, että ne pysyvät paikoillaan itsestään. Näin vältyt tältä virheeltä erittäin suurella todennäköisyydellä.


liikaa juotetta

Jos juotosliitoksen olemus on erittäin pallomainen, on siihen todennäköisesti päässyt liikaa juotetta. Juotosliitoksessa ei saisi esiintyä yli 90-asteen kulmia, mutta jos tinasta muodostuu pallo, on piirilevyn ja tinapallon välissä tällainen kielletty kulma. Pallomaisissa liitoksissa on se ongelma, että päällepäin ei voida varmuudella sanoa onko juote vettynyt kunnolla juotettaville pinnoille, eli onko juotosliitos kestävä. Liitos voi siis olla erittäin hyvä tai vastaisuudessa todella huono.

Ylimääräistä juotetta saattaa pystyä poistamaan pelkällä juotoskärjellä, mutta jotta vältetään ylimääräiset lämmittelyt ja estetään komponenttien tuhoaminen, on suositeltavaa käyttää tinaimusukkaa tai tinaimuria, jotta ylimääräiset juotteet saadaan kertaheitolla pois.

Ehkäisevä toimenpide

Keskity liitoksen tekemiseen ja tarkkaile tinan määrään samalla kun syötät sitä.


Liian vähän juotetta

Juotosliitos, jossa on liian vähän tinaa, voi nopealla vilkaisulla näyttää ihan OK:lta, ja se ajaa asiansa sähkön johtavuuden suhteen. Se ei kuitenkaan välttämättä ole kovinkaan kestävä, ja voi murtua esimerkiksi kevyen tärinän takia.

Tällaisen liitoksen huomaa yleensä, kun katsoo juotosliitosta piirilevyn pinnan suuntaisesti. Juotteen tulisi nousta nätisti piirilevyn juotospädiltä ylös komponentin jalkaa pitkin jotakuinkin 45-asteen kulmassa. Jos juotetta on liian vähän, ei tällaista nousua ole välttämättä havaittavissa.

Ehkäisevä toimenpide

Keskity liitoksen tekemiseen, ja tarkkaile tinan määrään samalla kun syötät sitä. Korjaaminen tapahtuu lämmittämällä juotosliitos uudelleen ja lisäämällä tinaa.


JUOtOSSillat

Silloilla tarkoitetaan sitä, kun juote muodostaa kahden tai useamman lähekkäin olevan johtavan pinnan välille tarkoituksettoman kontaktin. Sillat ovat pääsääntöisesti seurausta siitä, että liitoksissa on turhan paljon tinaa, ja liian suurella kolvin kärjellä hutiloidessa onnistutaan toisen liitoksen juote venyttämään toiselle liitosalueelle asti.

Siltoja voi toki syntyä myös esimerkiksi tinaroiskeista, tai jos juotoskärjelle on jäänyt ylimääräistä juotetta ja se onnistutaan tiputtamaan piirilevylle. 

Sillat pystytään pääsääntöisesti poistamaan kolvin kärjellä, mutta jos on selkeästi havaittavissa, että juotosliitoksissa on huomattavasti ylimääräistä juotetta, on kannattavaa kaivaa tinaimusukka tai tinaimuri esiin.

Ehkäisevä toimenpide

Käytä oikeankokoista juotoskärkeä, ja pyri pitämään juotteen määrä liitoksissa kohtuullisena. Älä myöskään heiluttele juotinta piirilevyn yläpuolella, jos siitä roikkuu juotetta.


Liian pitkät komponenttien jalat

Liian pitkät komponentin jalat aiheuttavat monesti oikosulkuriskejä. Kun komponentteja juotetaan, on jalat hyvä pitää täysimittaisena, jolloin ne voidaan taivuttaa niin, että komponentit pysyvät paikoillaan juotostyön aikana.

Joskus kuitenkin voi käydä niin, että epähuomiossa jonkin komponentin jalka jää turhan pitkäksi, jolloin pienen iskun tai muun vastaavan takia komponentin jalka vääntyy ja osuu johonkin toiseen johtavaan alueeseen piirilevyllä, ja synnyttää näin ollen suuren oikosulkuriskin.

Ehkäisevä toimenpide

Muista siis aina lyhentää jaloista ylimääräiset pois juottamisen jälkeen. Jalka kannattaa katkaista aivan juotosliitoksen yläpuolelta, eli sen kohdan yläpuolelta mihin juote on noussut.


Liika voimankäyttö

Juottaminen on taito, joka vaatii paljon harjoittelua. Siksi sopivan paineen käyttö juottaessa ei tule välttämättä luonnostaan. Yleinen harhaluulo on, että juottaessa juotoskärki täytyy paina kiinni piirilevyyn. Tämä johtaa liialliseen voiman käyttöön, mikä vaurioittaa juotoskärjen pinnoitetta ja lyhentää sen käyttöikää. 

Ehkäisevä toimenpide

Kärjen liika painaminen ei paranna juotostulosta eikä tee juotosprosessista nopeampaa. Harjoitusta, harjoitusta, harjoitusta!

Liian korkea lämpötila

Korkea juotoslämpötila mahdollistaa siirtymisen juotospisteestä toiseen nopeammin, mutta liiallinen lämpötila lyhentää kärjen käyttöikää huomattavasti. Liiallinen kuumuus voi rasittaa myös tarpeettomasti komponentteja ja piirilevyjä.

Ehkäisevä toimenpide

Muista: Mitä kuumempi lämpötila, sitä lyhyempi kärjen elinkaari.


Väärä kärkikoko

Älä käytä kärkeä, joka on pienempi tai suurempi kuin komponentti/levyn pinta. Väärän kokoisen juotoskärjen käyttö aiheuttaa puutteellisen juotostuloksen eli esimerkiksi häiriintyneen liitoksen, kylmäjuotoksen tai voi vahingoittaa piirilevyä. 

Ehkäisevä toimenpide

Valitse kärki, joka on mahdollisimman leveä ja näin ollen mahdollistaa suurimman kosketuspinnan juotoksen onnistumiseksi. Talttapäiset kärjet sopivat leveämmälle alueelle ja kartionmuotoiset kärjet pienille alueille.

Tarpeeton uudelleen työskentely

Älä pidä juotoksen ulkonäköä ainoana kriteerinä juotoksen onnistumiselle.

Ehkäisevä toimenpide

Tee tarvittavat korjaukset vain tarvittaessa.


Juotoksen hätäinen levitys

Älä mene suoraan koskettamaan juotospistettä kärjellä ja levittämään tinalankaa. Suosittelemme ensin laittamaan pienen määrän tinalankaa juotoskärkeen ennen juotospisteen koskettamista. Tämä luo lämpösillan juotoksen ajaksi ja kasvattaa kärjen lämmönsiirtoa.

Ehkäisevä toimenpide

Ennen juotoksen aloittamista varmista, että juotoskärjessä on valmiiksi jo hieman tinalankaa.

PUUTTEELLINEN JUOKSUTTEEN KÄYTTÖ

Älä käytä juoksutetta tarpeettomasti, sillä se voi aiheuttaa korroosiota ja sähkömigraatiota. Hyödynnä mieluummin juoksutetta, mikä on valmiina juotoslangassa. 

EHKÄISEVÄ TOIMENPIDE

Käytä vain tarvittaessa, apuna käyttäen kynää tai neula-annostelijaa.


tutustu tuotteisiin

Teknisiä neuvoja
Rami NurmiRami Nurmi

Tuotepäällikkö

+358403412327 040 3412 327

Sähköposti Sähköposti

Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelumme vastaa kysymyksiin ja etsii ratkaisut ongelmiin. Heille voit jättää myös tilauksesi.

phone 0207 499 499

Sähköposti Sähköposti

comments Chatti