Juotoskäryjen haitat
Julkaistu: 2022-11-21

Juotoskäryjen haitat

Miksi juotostyössä syntyy käryjä? Miksi ne ovat haitallisia? Mitä vaaraa ne aiheuttavat terveydelle? Tässä tekstissä käydään läpi juotoskäryjen sisältämiä kemikaaleja ja niiden aiheuttamia terveysvaaroja.

Tuki

Juotoskäryjen synty

Juotoskäryt syntyvät pääasiassa juotostyössä käytettävistä juoksutteista, mutta ne voivat sisältää myös komponenteista syntyviä muovien lämpöhajoamistuotteita, sekä erinäisten epäpuhtauksien palamisesta syntyviä yhdisteitä.

Valtaosa tänä päivänä käsinjuotoksessa käytettävistä juoksutteista pohjautuu mäntypuista saatavaan luonnonhartsiin (kolofoni, rosin[RO]), joka sisältää useita erilaisia hartsihappoja. Juoksutepitoisuudet ovat yleisesti ottaen tinalangoissa 1-5 %, tinaimusukissa 10-15 % ja juotospastoissa jopa 40 % painosta.

Miksi juotoskäryt ovat vaarallisia?

Lämmitettäessä juoksutteesta vapautuu ympäröivään tilaan höyryjä, jotka sisältävät muun muassa happoja ja formaldehydiä. Muovien lämpenemisestä sekaan voi ilmaantua muita haitallisia aineita, kuten isosyanaatteja, etenkin kun suoritetaan rework-toimenpiteitä jo lakatuille piirilevyille tai komponenteille.


Altistumisen seuraukset

Yleisimpiä juotoskäryille altistumisesta aiheutuvia välittömiä oireita ovat mm. ylähengitysteiden ärsyyntyminen ja herkistyminen, silmien ärsyyntyminen, allerginen nuha, sekä allerginen ihottuma.

Pitkäaikainen ja toistuva altistuminen voi aiheuttaa altistuneessa henkilössä herkistymisen, jonka jälkeen pienikin juotoskäryille altistuminen voi aiheuttaa huomattavia oireita. Jos näin pääsee tapahtumaan, on juotostöiden tekeminen jatkossa erittäin hankalaa, ellei mahdotonta. Pitkäaikainen ja toistuva altistuminen voi laukaista myös astman.

Juotoskäryiltä suojautuminen

Tehokkain tapa suojautua juotoskäryiltä on kohdepoiston järjestäminen juotospisteelle. Oikein käytettynä kohdepoistolla pystytään välttämään käryille altistuminen miltei kokonaan.

Kohdepoistona voi toimia erillinen käryjen poistoon tarkoitettu kohdepoistolaite jossa on käyttöön soveltuvat suodattimet, tai vaihtoehtoisesti esimerkiksi poistoilmakanava joka tuodaan työpisteelle. Myös vetokaappi voi toimia kohdepoistona, mutta juotostyössä vaaditaan yleensä melko paljon työtilaa sekä hyvää näkyvyyttä juotoskohtaan, jolloin vetokaappi ei ole välttämättä kovinkaan optimaalinen ratkaisu.


Työnantajan velvollisuudet

Työturvallisuuslaissa määritelty työnantajan huolehtimisvelvoite edellyttää, että vaaraa aiheuttavat tekijät poistetaan, korvataan vähemmän vaarallisilla, minimoidaan työsuojelutoimilla, tai viimekädessä minimoidaan henkilökohtaisilla suojaimilla.

Kun kyseessä on erilaiset savut kuten juotoskäryt, tarkoittaa se käytännössä kohdepoiston järjestämistä työpisteelle.

Teknisiä neuvoja
Rami NurmiRami Nurmi

Tuotepäällikkö

+358403412327 040 3412 327

Sähköposti Sähköposti

Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelumme vastaa kysymyksiin ja etsii ratkaisut ongelmiin. Heille voit jättää myös tilauksesi.

phone 0207 499 499

Sähköposti Sähköposti

comments Chatti