Opas tinalangan valintaan
Julkaistu: 2022-11-16

Opas tinalangan valintaan

Miten valitsen oikeanlaisen tinalangan käsinjuotokseen? Tässä tekstissä käydään läpi asioita, joita tulee ottaa huomioon tinalangan valinnassa.

Tuki

Sisältö

  • Paksuus
  • Seokset
  • Laatu
  • Juoksutetta ja ytimiä tinalangassa
  • Juoksutteen valinta

Tinalangan paksuus

Tinalangan paksuuden valinnassa tulee ottaa huomioon juotettavien alueiden koko.

Liian paksu tinalanka aiheuttaa sen, että juotteen lisääminen on vaikeasti kontrolloitavaa, ja juottamisen tasalaatuisuus kärsii. Liian ohut tinalanka taas vaikuttaa negatiivisesti juotostyön ergonomisuuteen, kun ranteella tehtävä syöttöliike kasvaa, ja juotosliitoksen lämmitysaika voi myös moninkertaistua kun tinalangan syöttämiseen kuluva aika pitenee. Näinollen myös komponentteihin kohdistuva lämpörasitus voi nousta huomattavasti.

Yleisesti ottaen 0.50mm - 1.00mm paksuudet ovat suosituimpia pienille ja keskisuurille juotosliitoksille, mutta joissain tapauksissa soveliaampia kokoja voivat olla esimerkiksi 0.25mm, tai vaikkapa yli 2.00mm paksuiset tinalangat.

 

Tinalankojen seokset

Tinalankoja on saatavilla monilla erilaisilla seoksilla, mutta tänä päivänä yleisimmin käytetyt tinalangat elektroniikan juotostöissä ovat tinan, hopean ja kuparin(SAC) seoksesta valmistettuja lankoja ja niistä yleisin seos on SAC305. Myös pelkän tinan ja kuparin seokset ovat hyvin laajalti käytettyjä. 

Hopeapitoiset tinalangat ovat merkittävästi hintavampia kuin esimerkiksi pelkän tinan ja kuparin seoksesta valmistetut langat, mutta vastapainona ne tarjoavat parempia ominaisuuksia. Kaikissa sovelluksissa hopeapitoisten lankojen käyttäminen ei ole kustannusten vuoksi kuitenkaan kannattavaa, esimerkiksi jos tinaa käytetään vain kuparisten säikeisten johtimien tinaamiseen.

Hopeaa on alunperin alettu lisäämään elektroniikkateollisuuden tinalankoihin siitä syystä, että se estää hopeapinnoitteisia alueita juottaessa pinnoitteen irtoamisen ja sekoittumisen juoksutteeseen. Jos näin pääsee tapahtumaan, juotosliitoksesta voi tulla hyvin hauras ja helposti rikkoutuva.

 

Tinalangan laatu

Tinalankojen valmistajia on lukemattomia, ja langan laatu voi vaihdella huomattavasti valmistajasta riippuen.

Merkittävimmät tekijät laadun nimissä ovat metalliseoksen puhtaus, seoksen tarkkuus, sekä langan sisällä olevan juoksutteen laadukkuus.

Tinalangassa olevat epäpuhtaudet voivat vaikuttaa esimerkiksi juotosliitosten kestävyyteen, juotteen vettymiseen sekä juotoskärkien käyttöikään.

Tinalangan valinnassa täytyy muistaa, että se on se materiaali joka pitää koko pakettia kasassa. Siihen kannattaa siis panostaa, ja suosittelen suosimaan tunnettujen ja hyvämaineisten valmistajien tinalankoja.

 

Juoksutetta ja ytimiä tinalangassa

Käsinjuottamiseen tarkoitetuissa tinalangoissa on yksi tai useampi kanava(ydin, eng. core) jotka on täytetty juoksutteella(fluksi, flux). Ytimien määrät ilmoitetaan yleensä tuotteen nimessä esim. 1C, 3C, 5C merkinnöillä.

Ytimien sisällä kulkevan juoksutteen tehtävä on mm. parantaa juotteen leviämistä juotosalueelle, puhdistaa liitoskohdat ja estää liitoksen hapettumista juotostyön aikana.
Mitä enemmän ytimiä, sitä tasaisemmin juoksute leviää juotosalueelle ja sitä vähemmän yleensä tapahtuu juoksutteen roiskumista juotostyön aikana. Tinalankoja on myös saatavilla ilman juoksutekanavia, mutta niitä ei normaalisti käytetä silloin kun juotetaan käsityönä komponentteja kiinni.

Luotettavan ja kestävän juotosliitoksen edellytyksenä on että juotettavat alueet ovat erittäin puhtaita sekä oksidivapaita, ja siitä johtuen juoksutteen käyttö on hyvin pitkälti pakollista jos halutaan saada aikaiseksi laadukkaita juotosliitoksia. Juoksutteen laatuun on siis kiinnitettävä erityistä huomiota.

 

Juoksutteen valinta

Juoksutteiden valinnassa on hyvä pitää nyrkkisääntönä sitä, että valitaan aina matalimman aktiivisuuden juoksute, joka toimii kyseisessä sovelluksessa (juotettavilla pinnoilla).
Harrastustoiminnassa esimerkiksi ROM1-luokituksen juoksutetta sisältävät tinalangat ovat yleensä erittäin yleispäteviä.

Voit tutustua toisessa tekstissäni tarkemmin juoksutteiden ominaisuuksiin ja niiden luokituksiin.

Katso tuotteet

Teknisiä neuvoja
Rami NurmiRami Nurmi

Tuotepäällikkö

+358403412327 040 3412 327

Sähköposti Sähköposti

Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelumme vastaa kysymyksiin ja etsii ratkaisut ongelmiin. Heille voit jättää myös tilauksesi.

phone 0207 499 499

Sähköposti Sähköposti

comments Chatti